Kees de Bruin BV werkt hard aan het duurzaam maken van onze eigen onderneming. Zo vormt ons energiemanagement programma, met doelstellingen voor CO2-reductie, een belangrijk onderdeel van ons beleid op het gebied van duurzaamheid. Onze ambities voor een duurzame bedrijfsvoering sluiten goed aan bij de CO2-Prestatieladder.

 

Op 8 juni 2021 hebben wij het CO2 - Bewust certificaat niveau 3 ontvangen. Dit ter bevestiging dat het managementsysteem voor het CO2-bewust handelen. 

 

Zie ook: https://www.skao.nl/certificaathouders

 

CO2 certificaten:

CO2-Prestatieladder