Natuurlijk spelen

Kinderen spelen tegenwoordig nog maar weinig buiten. Terwijl dat buiten spelen voor kinderen van groot belang is. Groen is gezond en dat geldt uiteraard ook voor kinderen. Daarom vinden wij het belangrijk om avontuurlijke natuurlijke speelplaatsen te creëren. Hierbij maken we grotendeels gebruik van lokale en in de natuur aanwezige materialen. Zo kan een boom worden opgekweekt tot klimboom en een omgewaaide boom omgevormd worden tot een uitdagend speeltoestel.

Daarnaast maken waterelementen, keien, gras op verschillende hoogten en ondergrondse kruipbuizen een natuurlijke speelplaats heel avontuurlijk.

Buiten de positieve effecten van natuurlijk spelen op kinderen, is ook de natuur gebaat bij deze natuurlijke speelplaatsen. Al direct bij aanleg wordt spontane natuurontwikkeling gestimuleerd. Die omgewaaide boom die niet is weggehaald maar als speeltoestel dient, zorgt voor voedsel voor nieuwe aanplant. In combinatie met de toegepaste, inheemse, plantmaterialen vergroot dit tevens de biodiversiteit.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Hoveniersbedrijf
Kees de Bruin BV

Nijverheidsweg 2
3161 GJ Rhoon
Tel: 010 501 48 65
Fax: 010 501 48 86
E-mail: info@keesdebruin.nl

Hoveniersbedrijf

Aanleg
Onderhoud
Advies